Online hry s angličtinou

Přítomný průběhový čas (present continuous)                                                                Závody aut (začátečníci)

Přítomné časy (present tenses)                                                                                    Milionář (začátečníci)

Minulý čas prostý - nepravidelná slovesa (past simple - irregular verbs)                           Riskuj
 
Minulý čas průběhový a used to (past continuous and used to)                                       Námořní bitva
 
Předpřítomný čas prostý (present perfect simple)                                                          Námořní bitva
 
Předpřítomný čas se strukturou have ever (present perfect with have ever)                     Vesmírný závod
 

Předpřítomný čas se spojkami already a yet (present perfect with already and yet)          Hradní bitva s katapultem

Předpřítomný čas a minulý čas (present perfect and past)                                             Závody aut

Budoucí časy (future forms)                                                                                        Kolo štěstí

Slovesné časy, směs (verb tenses, mixture)                                                                 Riskuj

Modální slovesa must a can't (modals must and can't)                                                  Vesmírný závod

Modální slovesa can, could, might, must, should, would (modals)                                  Hradní bitva s katapultem

Podmínková souvětí (conditional senteces)                                                                  Závody aut

Gerundium a infinitiv po slovesech (gerund and infinitive)                                               Kolo štěstí

Počitatelná a nepočitatelná podstatná jména (countable and uncountable nouns)             Závody aut

Členy a, an, the (articles)                                                                                            Kolo štěstí

Členy a, an, the, nulový člen, some (articles)                                                                Riskuj

Kvantifikátory much, many, little, few, a lot, plenty (quantifiers)                                      Námořní bitva

Determinanty some, any (determiners some, any)                                                         Vesmírný závod

Determinanty some, any, no, none (determiners some, any, no, none)                            Riskuj

Předložky (prepositions)                                                                           Hradní bitva s katapultemKolo štěstí

Frázová slovesa (phrasal verbs)                                                               Závody autVesmírný závod