Pravidla plateb a absencí

Platba kurzovného

Ve školním roce 2019/20 je kurzovné účtováno vždy na dva kalendářní měsíce dopředu. Lektor odešle výzvu k platbě formou emailu nebo textové zprávy. Kurzovné je splatné do desátého dne od odeslání výzvy.               

Číslo účtu: 203015800/0300. Do poznámky prosím napište jméno studenta, za jehož výuku platíte.

Výše kurzovného je určena součtem cen jednotlivých lekcí, jež budou odučeny v daném období (viz ceny kurzů). Výuka neprobíhá během státních svátků. Dětské kurzy se rovněž nekonají o prázdninách.

Absence u skupinových kurzů

U skupinových kurzů bohužel není možné jakékoli absence nahrazovat a lekce odhlašovat.

Absence u individuálních kurzů

U individuálních kurzů se v případě absencí nahlášených alespoň 24 hodin předem lze domluvit na náhradním termínu, tj. lekce může být odučena jiný den. Kurzovné za zmeškané lekce se nevrací ani neodečítá od platby za příští období. Absence nahlášené méně než 24 hodin před lekcí nelze nahradit a kurzovné se nevrací.